Bläddra

Levd religion : det heliga i vardagen

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Levd religion : det heliga i vardagen

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Den är levd det vill säga en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad.

Till den indiska pilgrimsorten Rishikesh kommer människor från hela världen för att utöva yoga och delta i satsang. I San Antonio, Texas, samlas evangelikat kristna med apokalyptiska övertygelser för bibelstudier och vardagsbestyr. Runt om i Sverige möts människor i tantristiska parövningar och andligt sökande. Samtidigt navigerar homosexuella muslimska män i vardagen, mellan familjens förväntningar, religionens föreskrifter och samhällets normer.

I Levd religion samlas religionsvetenskapliga forskare som empiriskt, metodiskt och teoretiskt arbetar utifrån ett levd religion perspektiv. Genom egna fallstudier visar de hur man kan gripa sig an fenomenet religion utifrån detta spännande forskningsfält.

Skribenterna sätter religionens rituella, rumsliga, materiella och narrativa aspekter i fokus och betonar hur gränserna mellan olika religioner kan vara otydliga i vardagslivet. Likaså belyser de hur de normer och praktiker som är förknippade med specifika religiösa traditioner, auktoriteter eller texter utmanas och förhandlas i vardagens olika religiösa sammanhang.

 

Medverkande
Olivia Cejvan, Lunds universitet
Daniel Enstedt, Göteborgs universitet
Marianne Qvortrup Fibiger, Århus universitet
Karin Kittelmann Flensner, Högskolan Väst
Fredrik Gregorius, Linköpings universitet
Anne-Christine Hornborg, Lunds universitet
Wilhelm Kardemark, Göteborgs universitet
Lisa Lannerås, ämneslärare i Karlstad
Erica Li Lundqvist, Malmö universitet
Jessica Moberg, Göteborgs universitet
Magdalena Nordin, Göteborgs universitet
Katarina Plank, Karlstads universitet
Lena Roos, Södertörns högskola
Simon Sorgenfrei, Södertörns högskola
Simon Stjernholm, Köpenhamns universitet
Elin Thorsén, Göteborgs universitet
Åsa Trulsson, Linnéuniversitetet, Växjö
Erika Willander, Uppsala universitet
Peter Åkerbäck, Stockholms universitet