Bläddra

Lichens of Finland

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Mykologi, svampar (ej medicinsk)
Köp här

Lichens of Finland

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Mykologi, svampar (ej medicinsk)
Köp här

Finska lavfloran behandlar i ord och bild alla i Finland förekommande makrolavar jämte många av de vanligaste skorplavarna. Totalt 748 arter, underarter och varieteter presenteras med underbara färgfoton och fina utbredningskartor. I en inledande del presenteras morfologi, taxonomi, kemiska karaktärer, livsmiljöer och hotade arter. Vid sidan av inledning och artpresentationer som utgör bokens huvuddel, finns en omfattande förteckning över samtliga i Finland påträffade lavar, lavparasiter och lavliknande svampar, med synonymer, utbredningsuppgifter och ekologiska beskrivningar, totalt 1952 taxa. Boken innehåller också index med svenska, finska och vetenskapliga namn.