Bläddra

Lidande och läkedom. 1, Medicinens historia fram till 1800

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria
Köp här

Lidande och läkedom. 1, Medicinens historia fram till 1800

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria
Köp här
Människorna har alltid sökt undkomma sjukdom och lidande. I två rikt illustrerade volymer skildras den västerländska läkekonstens utveckling från äldsta tider till 1900-talets mitt. Nils Uddenberg är utbildad till läkare och har under de senaste trettio åren verkat som forskare och författare i gränsområdet mellan medicin, biologi och humaniora. Sedan år 2000 har han professors namn och år 2003 vann han Augustpriset i fackbokklassen för ett verk om biologins vetenskapshistoria. I Lidande och läkedom ger han en bred översikt över medicinens teoretiska och praktiska utveckling. Läsaren får möta både förhärjande farsoter, egendomliga behandlingar och en rad av de fascinerade gestalter både svenskar och andra som verkat inom medicinens område. Arbetet är den första översikt över sjukvårdens historia som publicerats på svenska sedan 1940-talet och kan läsas även utan medicinska förkunskaper.