Bläddra

Linköping: Entreprenörer under 150 år

Köp här

Linköping: Entreprenörer under 150 år

Köp här
Bokförlaget Futurum i Linköping slutför under år 2007 ett bokprojekt avseende Linköpings ekonomiska historia med tonvikt på 1900-talets entreprenörer och företag men också med starka trådar tillbaka i tiden till det dynamiska skedet i stadens utveckling vid 1800-talets mitt och tidigare. Få svenska städer har haft en så snabb ekonomisk utveckling och vuxit så snabbt som Linköping under det senaste århundradet, och författarna visar i ord och bild ett urval av de framstående entreprenörer som gjort denna storartade utveckling möjlig. Boken visar entreprenörernas och företagsamhetens stora betydelse för samhällsutvecklingen. Många nutida entreprenörer kommer nog också att känna igen sig och att med stolthet kunna hänvisa till sina egna anor i stadens närings-liv. Många kommer säkert också att uppleva gemenskapen och hemmahörigheten såväl i dagens som i framtidens Linköping – där idéer blir verklighet!