Bläddra

Linné och mentalsjukdomarna

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Linné och mentalsjukdomarna

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Linné är mest bekant för att ha skapat ordning bland växterna och djuren. Men han var professor i medicin och försökte även att systematisera sjukdomarna. Vid upprepade tillfällen föreläste han om Systema morborum sjukdomarnas system och några av hans åhörare skrev ned vad de fick höra. För första gången publiceras nu de anteckningar som en av Linnés elever, Pehr Osbeck, gjorde under föreläsningarna om de psykiska sjukdomarna Morbi mentales. De ger en fascinerande inblick i hur man på 1700-talet kunde resonera kring själens sjukdomar. Linnés indelning av dessa sjukdomar väcker många tankar och hans funderingar om deras bakgrund är både drastiska och underhållande. Då som nu reflekterade man exempelvis mycket över sexualitetens betydelse för själens hälsa. Nils Uddenberg sätter i essäns form in föreläsningarna i ett medicinhistoriskt sammanhang. »Linné och mentalsjukdomarna« är ett måste för alla som är intresserade av psykiatri, psykologi och vetenskaps- och kulturhistoria. "En lärd och underhållande resa i idéhistoria." -Jacob Carlander, Östgöta-Correspondenten "En hyperintressant serie Linnéförläsningar" -Karin Johannisson, Dagens Nyheter