Bläddra

LIV Allting avgörs innan det börjar

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion

LIV Allting avgörs innan det börjar

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
En förändrad värld… Boken LIV leder in läsaren till den nya tidens självorganiserade styrning av världen och till den mänskliga potential som kommer att styra i och till framtiden. LIV utgår från våra naturvetenskapliga beståndsdelar och visar på urtida visdomar bortom religion och kultur. En nollställning bortom tolkningar, som är nödvändig för att se världen i ett nytt ljus. Den visar på ett tankeskifte som med enkelhet tar dig förbi de förbrukade världsbilder som tidigare styrt oss och världen. Vår tids tekniska utveckling har både raserat det som tidigare var stabilt och pålitligt och visar vägen till dess högre intelligens… På författarens hemsida: bakomytan.se hittar du provläsning av boken.