Bläddra

Liv i längtan

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Liv i längtan

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Vi följer den sanna berättelsen om ett ensamkommande sextonårigt flyktingbarns positiva vardagsupplevelser under sin första tid i Sverige. Trots det medmänskliga stöd han fick av andra, som underlättade hans integration, var det svårt att komma till rätta i en främmande miljö. Utan tillräckliga språkkunskaper och kännedom om gällande samhällssystem blev det förstås ännu svårare.
Han gifte sig och blev far alldeles för tidigt, men när hans hustru blev psykisk sjuk några år senare ställdes han inför svåra beslut som skulle få långtgående konsekvenser. I bokens andra del betonar Kamill Szeker vikten av att psykiska sjukdomar inte får göras till något tabu i umgänge med andra.
Författaren har genom sin egen livserfarenhet funnit hur stor betydelse hans gudstro har för honom. Bokens intäkter doneras till Psykiatrifonden, UNHCR (FN:s flyktingorgan) och Open Doors (en organisation som ger stöd åt förföljda och förtryckta kristna).
Kamill Szeker är byggnadsingenjör och jurist. Han har tidigare skrivit en fackbok i byggjuridik och även en barnbok. Den här boken har tillkommit av en speciell anledning, men författaren vill även att hans livsberättelse kommer till nytta för andra. Berättelsen utspelar sig i 1960–70-talets Sverige, men berör två dagsaktuella frågor.