Bläddra

Livet är en haiku

Livet är en haiku

Makarna Klaar har under tio års tid utbytt haikudikter via epost vid tillfällen då tankarna snurrat. Somliga som egen terapi, andra kommunicerande eller uppmuntrande och ibland med en ny insikt. Här samlas dessa dikter som berör såväl glädjeämnen som svårigheter i vardag, relationer, jobb och fritid.

Haiku är en enkel men samtidigt utmanande diktform som härstammar från Japan. Kortdikten består på japanska av 17 ljudenheter, så kallade mora, rytmiskt fördelade på tre grupper om 5, 7 och 5 mora.

En svensk uttolkning av haikukonceptet kan se ut på olika sätt. Författarna har valt att konsekvent följa rytmen med 5, 7 och 5 stavelser. Enligt den japanska traditionen ska en haiku också innehålla en årstidsreferens. Här fokuseras främst på vardagslivet som dock i vissa dikter sprudlar av glädje inför årstidens yttringar.