Bläddra

Livets Bog. Del 6

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Livets Bog. Del 6

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Livets bok* är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont – insikten om att världsalltets materier och energirörelser är uttryck för liv och medvetande. Människan ingår själv som en oundgänglig, levande del i naturen, där allt är livsyttringar i ett levande kosmos.
Livets bok ger grunderna till en vetenskap om livet. Den redogör för de principer som möjliggör vår livsupplevelse. Den visar hur vår existens är förbunden med naturens helhet och hur vi skapar vår framtid – vårt öde – genom vårt sätt att tänka och handla i dag.
Vi befinner oss i utveckling, på väg att bli riktiga människor. Principen om ”den starkares rätt” undergrävs till förmån för en växande human livsinställning. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus världskultur som kommer att omvälva livet för oss alla.

*Livets bok är på svenska, men utges även i Sverige under sin danska originaltitel Livets Bog. Titeln är en internationellt enhetlig benämning. Verket är i sju delar och innehåller tolv färgplanscher. Alla delarna är inbundna.

Del 6

Ur innehållet:
 • Guds rike eller livets äventyr
 • Logik, lagen för skapande
 • Kosmiskt medvetande är detsamma som "den helige ande"
 • Bön och meditation
 • Mikro-, mellan- och makrokosmos
 • Världsalltet är ett levande väsen, Gudomen
 • Alla naturens detaljer är "bokstäver", "ord" och "meningar" i ett "språk"
 • Gudomens jag och "gudasonens" jag är det primära i tillvaron
 • Allt är mycket gott
 • Intuition och kosmiska glimta
 • Väsendets fria vilja
 • Tankekraft och livskraft
 • Elektricitet och ande
 • Rörelsens innersta orsak