Bläddra

Livets farkost – SOS : Ögon som kan se Guds härlighet

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Livets farkost – SOS : Ögon som kan se Guds härlighet

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Livets farkost – SOS, Ögon som kan se Guds härlighet är en bok att inspireras av. Den skapar upptäckarlust att söka sig bakåt i sin livshistoria, för att förstå gjorda vägval, och att söka den bästa vägen framåt för jorden, själen och kärleken. Till hjälp berättar Martin Lönnebo om egna vägval och om tre viktiga områden som har stort inflytande över hans liv nämligen vetande, tro och kärlek. 
Vetandet, tron och kärleken gestaltas genom tre pyramider, Hoppets pyramider och det viktiga samspelet dem emellan.

Livets farkost –SOS, Ögon som kan se Guds härlighet är en fristående fortsättning på Pärlälven och Drömmen om innersta sjön.