Bläddra

Livscykelanalys : ringar på vattnet

Köp här

Livscykelanalys : ringar på vattnet

Köp här
Denna bok introducerar livscykelanalys (LCA) enligt de internationella standarderna i SS-ISO 14040-familjen. Läsarna lär sig det systematiska och standardiserade sätt som LCA-standarderna beskriver, för att skaffa överblick och för att kunna ta ett globalt ansvar och hänsyn till miljön, människan och jorden.
LCA är ett sätt att skaffa en helhetsbild av miljöpåverkan. Livscykelstudier kan exempelvis genomföras för att jämföra hur olika produkter eller produktversioner påverkar miljön, för att ta reda på om en viss produkt är beroende av resurser som snart blir dyrare på grund av begränsad tillgång i jordskorpan, inför beslut om införande av ny produktionsteknik i en fabrik, ny organisation för avfallshantering, eller för att studera miljökonsekvenser vid ombyggnation av trafikleder eller vid placering av nya affärs- eller industriområden.