Bläddra

Livskunskap genom drömtolkning och drömalkemi

Köp här

Livskunskap genom drömtolkning och drömalkemi

Köp här
En efterfrågad - nu reviderad och utökad - nyutgåva av Louise Minerva-Frostegren's bok Förstå dina drömmar.
Boken riktar sig både till den nyfikne nybörjaren och den erfarne drömtolkaren. Boken är också mycket lämplig att använda vid kurser och studiecirklar. Här finns många praktiska exempel på hur du kan tolka dina drömmar och arbeta med dem för att komma vidare. Här beskrivs effektiva tekniker som hjälper dig att använda dina drömmar för inre läkning och andlig utveckling. Även det viktiga begreppet dagSdrömmar förklaras och exemplifieras, dvs hur vardagshändelser kan tolkas symboliskt och ge ett värdefullt tillskott till din kännedom om dig själv och livet.

OM FÖRFATTAREN:
Louise Minerva-Li, fil. kand., drömterapeut och författare, har under många år studerat drömkunskap och alternativa behandlingsformer både i Sverige och utomlands. Sedan 1980-talet håller hon kurser, seminarier och föredrag i självkännedom och personlig utveckling, där hon bland annat undervisar i livskunskap och drömkunskap. Hon har även skapat den första heltäckande utbildningen för drömterapeuter i Sverige samt grundat Drömcentrum - ett samlande forum för drömterapeuter och drömintresserade i alla delar av landet. Louise Minerva-Li har tidigare gett ut böckerna Förstå dina drömmar, Förstå dina känslor, Nattdröm-Dagsdröm-Livsdröm samt Genom döden.
Louise MInerva-Li når i sitt författande läsaren på ett sätt som är unikt, tack vare sitt enkla och rättframma språk och de många exemplen ur sitt eget och andras vardagsliv. Många är de människor som via hennes böcker funnit de pusselbitar de behövt för att kunna ta sig vidare genom livets prövningar och fortsätta utvecklas i sin livsprocess. Förutom sin kunskap, intuition och visdom har Louise Minerva-Li en stor gåva i att själv ha upplevt många av livets olika sidor. Den djupa insikt hon har, utifrån egna erfarenheter, gör att hon kan möta människor i kris- och problemsituationer med en äkta och djup förståelse. Den kärleksfulla kunskapsförmedling som Louise Minerva-Li ger oss är som ett kristallklart regn av friska daggdroppar över trött och uttorkad jord. När du en gång börjat läsa hennes böcker påbörjas inom dig en process som så småningom kan få dig att växa och slå ut i blom.

EXEMPEL UR INNEHÅLLET:

Varifrån kommer drömmarna?
Olika typer av drömmar
Viktiga begrepp inom drömpsykologin
Skuggan
Manlig och kvinnlig aspekt
Sexuella drömmar
Homosexualitet
Det inre barnet
Barns drömmar
Vanliga drömsymboler
Dagsdrömmar
Livet är en spegel
Relationer
Fysiska symtom som dagsdrömmar
Bli din egen doktor
Den kollektiva dagsdrömmen
Hur man arbetar med drömmar
Lär dig minnas dina drömmar
Hur kan drömmar tolkas?
Att gå vidare i drömmen
Kan man påverka/styra drömmar?
Vad kan drömtolkning användas till?