Bläddra

Logiska undersökningar 1 – Prolegomena till den rena logiken

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Logiska undersökningar 1 – Prolegomena till den rena logiken

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Edmund Husserl (18591938) var grundare av fenomenologin, en filosofisk riktning av genomgripande betydelse för vår tids tänkande, och Logiska undersökningar (190001) betraktas allmänt som fenomenologins genombrottsverk. Det första bandet bereder vägen för de följande undersökningarna genom att försvara möjligheten av logiken som en idealvetenskap med universell giltighet. Genom sin kritik av olika former av naturalistisk psykologism och relativism, liksom genom sin klara formulering av skiljelinjerna i diskussionen om logikens karaktär, äger Husserls framstälning aktualitet och stort principiellt intresse.