Bläddra

Lojala Kunder

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Lojala Kunder

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Är lojala kunder lönsamt? Vad är det som gör att kunder blir lojala? Varför lyckas vissa företag betydligt bättre än andra med att få lojala kunder? Vilka är de underliggande drivkrafterna som gör att kunder blir lojala? Med stöd från en stor mängd vetenskapliga studier visar boken hur företag ska agera för att få lojala kunder samt hur lojala kunder bidrar till en bättre lönsamhet. Boken visar också med många exempel hur företag både lyckas och misslyckas med sin kundlojalitet. Kärnan för att få lojala kunder är att erbjuda sina kunder ett värde samt att ha en god relation till sina kunder. Utifrån dessa två perspektiv skapar boken ett nytt sätt att se på hur företag kan öka sina kunders lojalitet genom företagets produkter, tjänster, service och engagemang.