Bläddra

MAKRO Kemi 7-9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

MAKRO Kemi 7-9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

MAKRO-serien omfattar stadieböcker i biologi, kemi och fysik och är en omarbetning av de äldre, populära NO-böckerna från Gleerups.

MAKRO Kemi 7-9 är en omarbetning av den tidigare så populära Kemi NO för grundskolans högstadium. Den pedagogiskt skrivna texten i samspel med det rika, förklarande bildmaterialet ger läsaren en lättillgänglig ingång till de grundläggande naturvetenskapliga förklaringsmodellerna i kemi.

Kapitlen i MAKRO Kemi 7-9 är uppbyggda på följande sätt:

  • En ingressida med mål som föreslår vad man ska kunna efter att ha studerat kapitlet.
  • Löpande text med många förklarande bilder beskriver kemiämnets delområden.
  • Utblickar med intressant tilläggsfakta.
  • Arbetsuppgifter - "Klarar du detta?" - som finns i tre nivåer. Nivåerna A och B klarar man genom att hitta fakta i boken. Dessa uppgifter fungerar som kontroll på att eleven förstått kapitlets innehåll. För att klara uppgifterna på nivå C kan man behöva använda Internet eller annan litteratur än läroboken.
  • Avslutande sammanfattning som ger en snabbrepetition.

MAKRO Kemi 7-9 passar dig som:

  • söker en välstrukturerad kemibok med gediget innehåll
  • söker en kemibok med generöst bildmaterial och lättillgängliga förklaringsmodeller

Författare till MAKRO Kemi 7-9 är Gert Mårtensson, med mångårig erfarenhet från olika grundskolor i Malmö.