Bläddra

Mål och mått

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Mål och mått

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
<b>Inom kvalitet och andra områden</b><br>För att framgångsrikt styra en verksamhet behövs minst ett definierat mål. Dessutom måste man känna till resultatet av verksamheten i förhållande till målet, vilket kräver mätningar eller bedömningar.<br>
<br>
I denna bok beskrivs vad ett mål är och hur mål kan sättas, och det ges många exempel på varierande slag av mål som kan ställas upp. Boken behandlar även vad som kan vara tänkbart att mäta i olika situationer i organisationer som producerar varor likaväl som tjänster.
<br>
<br>
För att illustrera mål och mått på ett jordnära sätt är flertalet exempel knutna till två företag, en mindre resebyrå och en medelstor tillverkare av högteknologisk utrustning. Boken innehåller många praktiska exempel som direkt kan tillämpas av alla typer av verksamheter.
<br>
<br>
I boken beskrivs också översiktligt ett antal statistiska metoder för att utvärdera aktiviteter och mätresultat mot uppsatta mål.