Bläddra

Malmös kartor : från 1500-talet till idag

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resekartor och reseatlaser Resor och platser
Köp här

Malmös kartor : från 1500-talet till idag

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resekartor och reseatlaser Resor och platser
Köp här
Malmös gamla kartor berättar mycket om stadens historia. Malmös kartor speglar olika skeenden i stadens utveckling och visar hur och var staden vuxit fram. Olika betingelser har format stadens plan och mönster och återspeglar därför skilda epokers ideal och livsvillkor Gator anlagda för flera hundra år sedan påverkar ännu stadsbilden - även om de ursprungliga husen försvunnit. På samma sätt kan man i bykartor från 1600-talet se strukturer som fortfarande styr våra rörelsemönster.

En skatt av kartor från 1600-talet och framåt döljer sig i Malmö stads olika arkiv. I Malmös kartor visas ett brett urval av dessa kartor, kompletterat med kartor från exempelvis Krigsarkivet i Stockholm, Lantmäteriverket i Gävle och Rigsarkivet i Köpenhamn.

Flera olika typer av kartor presenteras, förutom tryckta stadskartor även befästningskartor, skifteskartor, bilkartor och stadsplanekartor. Många har aldrig tidigare publicerats i tryck. Till varje karta finns en förklarande text som sätter in kartan i ett historiskt sammanhang.
Malmös kartor har utarbetats i samarbete mellan Malmö Stadsbyggnadskontor, Malmö Kulturmiljö och Malmö Stadsarkiv. Redaktör: Tyke Tykesson.