Bläddra

Målningarna i Dannemora kyrka

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Murals & wall paintings Religiös konst
Köp här

Målningarna i Dannemora kyrka

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Murals & wall paintings Religiös konst
Köp här

Målningarna i Dannemora kyrka.

Det är en sprakande bild av Madonnan som möter oss i koret i Dannemora kyrka. Den heliga Jungfrun står där på månskäran, omstrålad av solen och omgiven av 150 rosor. Det är landets största bild av Rosenkransmadonnan.

Men det finns flera fascinerande bilder i denna rikt bemålade kyrka. På en vägg kan man i en unik framställning följa Johannes döpares historia. På en annan forsar Sankt Olofs stora skepp fram mellan klippor, berg och hotande troll. Där intill tycks Sankta Ursula med sitt uppbåd av jungfrur däremot färdas tryggt i sin skuta på väg över engelska kanalen. Det bör hon kunna då Kristus själv står vid rodret.

Målningarna kom till i början av 1500-talet under katolicismens slutskede. De var avsedda för den senmedeltida människan. Men fyrahundra år senare spelar de fortfarande en roll för oss. Inte bara som historiska dokument. Utan som en omistlig del av det kulturarv, som vi alla bär med oss i språk, talesätt, poesi och visor. Och de lever kvar inte minst i folkkonst och folkmusik och fortsätter än i dag att befrukta vår kultur.

Författaren Gunnar Ahlbäck, som sedan mer än fyra decennier studerat Dannemora kyrka ur skilda perspektiv, är vår ciceron bland målningarna. Han berättar inte bara om de över hundra olika motiven, utan ger dessutom en fyllig bakgrund och förklaring till varje bild. Och alla sätts in i ett meningsfullt sammanhang som är av betydelse för förståelsen.