Bläddra

Manne Hofrén – en minnesskrift

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Manne Hofrén – en minnesskrift

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Manne Hofrén (1895-1975), född i Härnösand, kom första gången till Kalmar vid 27 års ålder. Han stannade där till sin död. Under sitt ytterst verksamma liv genomförde han ett rikt författarskap kring liv och arbete i Kalmar län. Han gjorde det vid sidan av sina tjänster som intendent vid Kalmar läns museum, landsantikvarie, intendent för Kalmar konstmuseum och chef för Kalmar stadsbibliotek. Dessutom var han under flera år ordförande i Kalmarbygdens turistförening och i Sällskapet Nya Dryaden. Han var något av ett enmansuniversitet i Kalmar län och alla som skildrar detta län måste i någon mening förhålla sig till hans livsverk.