Bläddra

Mariaväxter i folktron

Kategorier: Folkliga föreställningar och kontroversiell kunskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Mariaväxter i folktron

Kategorier: Folkliga föreställningar och kontroversiell kunskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Mariaväxter i folktronI Sverige och internationellt har Jungfru Maria betytt mycket för namngivning av växter. Från tyskspråkiga områden är mer än 180 växter uppkallade efter henne. I England omkring 95 och i Frankrike ett 40-tal. Från våra Nordiska frannländer finns det i Norge omkring 50 och i Danmark ca 70. I Sverige känner vi till ett 60-tal växter som någon gång burit ett Marianamn. I folktron har Maria en central plats och tidigt utvecklades en stark fromhet kring henne som visar sig både i den kyrkliga traditionen och folkdiktningen. Under hög- och senmedeltiden stärks hennes ställning och att be om Marias hjälp och förbön var helt naturligt. Efter reformationen skedde en förändring. Men Marias ställning som vuxit sig stark under sekler gick inte bryta ned med omedelbar verkan. Hennes påverkan i folkfromheten går inte att överskatta. I Västergötland kan man spåra inslag av denna långt in på 1700-talet, 'Inom folkmedicinen liksom vid namngivning av medicinalväxter intar Maria också en viktig roll. Många av dessa växter sägs ha haft en särskilt läkande effekt och deras namn har sitt ursprung i Marialegender och händelser i hennes liv. Skara stiftshistoriska sällskap utger nu tillsammans med etnologen, fil. dr Ritwa Herjulfsdotter (disputerade 2008 med avhandlignen Jungfru Maria möter ormen - om formlers tolkninar) denna bok om Mariaväxter i folktron. Innehållet ger oss en intressant blid av den folkliga fromhet och de tankar som fanns och finns kring Maria.