Bläddra

Martuska : en självbiografi

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Köp här

Martuska : en självbiografi

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Köp här
Boken beskriver Martuskas uppväxt i en idyllisk slovakisk by efter andra världskriget i en enastående vacker natur vid foten av Tatrabergen och den långa resan från hemlandets kommunistiska regim till demokratiska Sverige.
En resa kantad av utmaningar av många slag inte minst beträffande det svenska språket och kulturkrockar.
Med en stor målmedvetenhet och hårt arbete lyckas Martuska göra en framgångsrik karriär inom sitt yrke.