Bläddra

Mästarnas signaturer : snickarmästare, spegelmakare, stolmakare 1650-1850 : stämplar, namnteckningar, signaturer, etiketter

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Mästarnas signaturer : snickarmästare, spegelmakare, stolmakare 1650-1850 : stämplar, namnteckningar, signaturer, etiketter

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Namnet Sylvén är sedan flera generationer förknippat med den svenska möbelkonsten och ett begrepp för alla möbelintresserade. Torsten Sylvén är tredje generationen konstsnickare. Parallellt med arbetet på verkstaden med renovering av antika möbler har han ägnat sig åt forskning om möbelkonsten och dess utövare. Under många år har han anlitats som expert av olika auktionsföretag, bland andra Bukowskis och Stockholms Auktionsverk. I sin nya bok, Mästarnas signaturer, har han samlat signaturer från alla slags möbelhantverkare. Märkningarna, är gjorda av möbelsnickare, stolmakare, spegelmakare och tapetserare m.fl., och är funna på möbler och speglar utförda under skråtiden. Boken innehåller cirka 800 signaturer, namnteckningar, stämplar och etiketter från ca 550 olika mästare. Här ingår även ämbetsstämplar, hallstämplar och exportstämplar. Sammanställningen bygger till stora delar på Torsten Sylvéns tidigare böcker. Aldrig förr eller senare har det skapats sådan möbelkonst som under skråtiden, det svenska möbelhantverkets guldålder. Skråtiden i Sverige kan räknas från 1500-talet och upphävdes 1846. Den första allmänna skråordningen i vårt land är från 1669, och den garanterade statsmakternas beskydd och vissa privilegierför hantverkare att utöva sina yrken. Bland detaljfrågorna i skråordningen fanns kravet på att hantverkare skulle signera sina alster, vilket de dock inte alltid tog riktigt på allvar.