Bläddra

Matens mångfald : Biologi. Gastronomi. Nytta

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Matens mångfald : Biologi. Gastronomi. Nytta

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

"Matens mångfald bör inte bara avnjutas av dem som redan är 'frälsta' utan även spridas vitt och brett och skänkas som gåva till politiker och tjänstemän." Så skriver en av bokens engagerade företalsförfattare, Björn Hjernquist, ordförande i GutefårAkademin.

Matens mångfald är en handledning och vägvisare in i just matens mångfald och betydelsen av denna mångfald. Här problematiseras och diskuteras, illustreras och undersökes vår inställning till och användning av råvaror. Författaren tar ett helhetsgrepp. Han betonar de många alternativen, nödvändigheten av att hänsyn tas till både tid och rum. Han ser helheten och går igenom betydelsen av biologin, råvarorna, odlingssystemen, beredningen, transporterna osv. "Läs, njut och agera!" avslutar Ragnar sitt förord.

Martin Ragnar är både tekn.dr i kemi och stor humanist med särskilt och väldokumenterat intresse för mat och dryck. Han har skrivit en rad viktiga grundstudier med just mat som huvudtema. Han är också belönad för sitt författarskap inom detta viktiga område.