Bläddra

Matfällan

Köp här

Matfällan

Köp här
Matmissbruk, vare sig det rör sig om hetsätning, nattätning, bulimia nervosa matfixering eller viktfobi, är vanligen något som sker i skuldtyngd ensamhet. Trots att dessa problem numer är accepterade och erkända som medicinska problem, så är behandlingen ofta ensidig; psykiatrer sysslar med en sida, nutritionister och läkare med en annan.
Paulette Maisner, som själv under många år varit hetsätare, lyckades bota sig själv. Hon insåg att hennes metod, hennes insikter och slutliga framgång skulle kunna vara till hjälp för andra som, liksom hon själv en gång, förtvivlat söker hjälp. Därför startade hon Maisner Centre. Målet var att kombinera många olika behandlingsmetoder till ene enda övergripande och effektiv behandling, som sätter individen i centrum och som syftar till att bryta matmissbrukets onda cirkel. Metoden grundar sig på självinsikt, på att man lär sig acceptera den man är och på ett förbättrat självförtroende; vägen till framgång i kampen mot missbruket börjar med att man identifierar problemet och förstår vad som orsakat det, att man får individuellt anpassad rådgivning, lär sig slappna av och får insikter i näringslära och sunda matvanor.
Det är i hög grad en bok som riktar sig till dem som missbrukat mat och tyngdpunkten har lagts vid rent praktiska råd, så att man ska kunna hjälpa sig själv. Det kan vara sista utvägen, som man tar till efter att försökt med ett otal andra metoder, eller så ät det ett första steg till att inse och förstå att man har ett problem som kanske håller på att förvärras. Boken kan också vara till hjälp för anhöriga och vänner, så att de kan förstå problemet och de konflikter det ger upphov till. Även människor som professionellt sysslar med matmissbruksproblem kommer att i mycket uppskatta Paulette Maisners förnuftiga och känsliga sätt att närma sig ett problem som det talas allt mer om.