Bläddra

Med FN i Kongo

Köp här

Med FN i Kongo

Köp här
"Med FN i Kongo" ger bakgrunden till FN-insatserna i Kongo och skildrar händelseförloppet i stort. Främst belyses det svenska deltagandet. Stor vikt har lagts vid att analysera verksamheten och redovisa erfarenheterna, vilka i allt väsentligt är giltiga också i dag. Boken är rikt illustrerad med kartor och bilder. Nils Sköld slutade sin militära bana som chef för armén 1976-84. Han har egen praktisk erfarenhet från FN-tjänstgöring, förvärvad som kompanichef i Mellanöstern 1959. Sveriges insatser där 1956-67 har han skildrat i boken "I Fredens tjänst" (1990).