Bläddra

Med postbil för fosterlandet : en värmländsk soldats berättelser från beredskapstiden

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Med postbil för fosterlandet : en värmländsk soldats berättelser från beredskapstiden

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Berättelserna grundas på Karl-Gustav Branzells minnen från beredskapstiden. Han hade ansvar för fältpost, ett nog så viktigt område under denna tid. Som han själv uttryckte det, "även om jag bara var en postassistentelev vid krigets början, blev mina insatser inom svenska postverket viktiga för det svenska försvaret." Branzell beskriver soldatlivet på ett dråpligt sätt med människan i fokus. Mer eller mindre tokiga officerare och kolleger samt möten med människor på fältpostplaceringar runt om i Sverige, en av dessa upptäcktsresande Gösta Moberg. Man anar Branzells breda flin när han beskriver kärleksaffärer och små felsteg från den militära ordningen. Men trots den lättsamma framtoningen, skymtar allvaret, det tyska hotet och rädslan för att möta fienden. Minnena är sammanställda av Karin Branzell. "Berättelserna skildrar en dramatisk period från slutet av 1930-talet till mitten av 1940-talet. Karl-Gustav Branzell hade ansvar för fältpost och kom i kontakt med många människor, kollegor och officerare. Han skildrar soldatlivet på ett dråpligt sätt, men också med allvar." (Tommy Löfgren, tidningen Dalslänningen 2015-06-30)