Bläddra

Medan våren vaknar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Medan våren vaknar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
Köp här
En tvåspråkig bok som förenar två skandinaviska poeter inom samma bokpärmar och ges ut samtidigt i Sverige och Norge. De båda författarna har översatt varandras dikter till respektive språk och resultatet visar både på den stora gemenskapen som finns i förhållande till landskapet, årstiderna och även livskänslan och de nyansskillnader som de två språken erbjuder. Medan våren vaknar är en bok som förenar inte bara två landskap sydvästnorska Jærens säregna natur mellan himmel och hav, med norra Värmland mellan blånande berg och vajande granskog utan också två språk, med djupa gemensamma rötter. Dikterna får fritt korsa riksgränsen för ett utbyte, där Bengt Berg tolkar Helge Torvunds dikter till svenska och Torvund Bergs till nynorsk. Med andra ord ett uttryck för praktiskt poetiskt samarbete. Professor Idar Stegane har skrivit ett insiktsfullt efterord, där han knyter ihop de båda poeternas dikter på ett sätt som understryker och stärker den helhet som stiger fram i denna tudelade bok.