Bläddra

Medicinsk mikrobiologi & immunologi – (bok + digital produkt)

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Immunologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinsk mikrobiologi och virologi Patologi Sjukdomar och rubbningar
Köp här

Medicinsk mikrobiologi & immunologi – (bok + digital produkt)

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Immunologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicinsk mikrobiologi och virologi Patologi Sjukdomar och rubbningar
Köp här
Infektionssjukdomar är det globalt största hälsoproblemet och kunskap om mikrobiologi, immunologi och vårdhygien är allt viktigare för att behandla patienterna optimalt. I denna andra upplaga av läroboken har samtliga kapitel uppdaterats, och dessutom har boken utökats med ett kapitel om klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Boken ger förståelse för hur kroppens immunförsvar arbetar för att motverka infektion. Den beskriver även mikroorganismernas struktur och de väsentliga virulensmekanismer de använder för att orsaka infektion. De bakteriearter, virus, svampar och parasiter som är kliniskt relevanta är ingående beskrivna, liksom de metoder som används på laboratoriet för att diagnostisera dem.

Bokens kliniska kapitel utgår från organ- och sjukdomsbilder. Här introduceras olika sjukdomstillstånd samt patogenesen vid dessa, provtagning och särskilda observandum vid tolkning av provsvaren, både inom klinisk mikrobiologi och klinisk immunologi.

Medicinsk mikrobiologi & immunologi riktar sig i första hand till studenter inom läkar-, biomedicin- och biomedicinska analytikerprogrammen. Även studenter med intresse för mikrobiologi och immunologi kan ha stor nytta av den. Boken är också lämplig för läkare och andra yrkesgrupper verksamma inom mikrobiologi, immunologi och infektionsmedicin.