Bläddra

Mekanik II – Partikelsystem, stel kropp och analytisk mekanik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Mekanik II – Partikelsystem, stel kropp och analytisk mekanik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Denna bok utgör den andra delen i den aktuella framställningen av den grundläggande mekaniken. Den första boken, Mekanik I, behandlar statiken och partikeldynamiken. Mekanik II ägnas åt partikelkinematiken och dynamiken i accelererande referensramar, partikelsystem, stela kroppars mekanik samt ger en introduktion i variationskalkyl och analytisk mekanik. Framställningen i båda böckerna har samma uppbyggnad med fokus på de grundläggande naturlagarna, vilket ger en sammanhängande och strukturerad bild av mekanikämnet. De två böckerna tillsammans täcker i huvudsak den grundläggande mekaniken vid teknisk högskoleutbildning. Bokens huvudsyfte är att träna det fysikaliska tankesättet genom ett samspel mellan teoriframställningen och tillämpningen av de allmänna principerna i en konkret situation vid genomgång av olika exempel och problem. Boken innehåller ett stort antal lösta exempel och ungefär hälften av alla problem har fullständiga lösningar som kan hittas i bokens Appendix. Boken är avsedd att fungera som läromedel till andra kursen i mekanik vid civilingenjörs- eller naturvetarutbildningar vid tekniska högskolor och universitet.