Bläddra

Mellan oss inte bara Sundet : Dansk-svenska litterära förbindelser

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Mellan oss inte bara Sundet : Dansk-svenska litterära förbindelser

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Dansk-Svensk Forfatterselskab/Danskt-Svenskt Författarsällskap (DSFS) bildades 1995 och förra året firade sällskapet sin 25-årsdag. I denna antologi får vi ta del av personliga upplevelser, litteraturhistoria, språkförhållanden och politik och översättning, skrivna av författare och skribenter från skilda områden. Till exempel så skriver Bo Lillie om poesibroar, ett skolprojekt med studenter från båda sidor Sundet. Gunnar Syréhn berättar om Strindbergs relation till Danmark och Thorvald Berthelsen skriver om den danske författaren och motståndsmannen Hilmar Wulffs flykt till Sverige. Jan Henrik Swahn reflekterar om att översätta från danska till svenska och Tine Enger om hur det är att vara dansk författare i Sverige. Bo Gentili skriver om Hjalmar Gullberg och Danmark och Gunnar Wetterberg berättar om skånskans historia och dess koppling till det danska språket. Liljenberg skriver om några axplock ur DSFS:s historia. Efterord av Markus Idvall, docent i etnologi och lektor vid Stockholms universitet.

Bengt Liljenberg är bokens huvudredaktör. Han är jurist och skriftställare, bokdebuterade 1980 med diktsamlingen Punkter och har i huvudsak ägnat sig åt den facklitterära genren med särskild inriktning på litteratur-, film- och teaterhistoria. Bland annat har han skrivit ett par böcker om Bo Bergman och om svensk 1900-talsdramatik samt om författarna och filmen i Dramatik på vita duken. Därtill flera böcker om hemstaden Malmö. Har under åren haft en rad förtroende­uppdrag inom Skånes konstnärliga och litterära yrkesutövares samorganisation, Sveriges Författarförbund och Samfundet De Nio.