Bläddra

Memento no solem : om att ge stöd och omsorg till ensamkommande unga flyktingar

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Memento no solem : om att ge stöd och omsorg till ensamkommande unga flyktingar

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Memento no solem handlar om att ge stöd och omsorg till ensamkommande unga flyktingar. Boken beskriver hur vi kan tänka kring och möta de ungas behov, känslor och tankar. Den vill förmedla några av de erfarenheter som Hässleholms socialtjänst har gjort i mötet med ensamkommande unga. Hässleholms socialtjänst utgår från ett salutogent synsätt i arbetet. Det innebär att fokus ligger på lösningar, möjligheter och styrkor; på att ungdomen behöver ha en känsla av sammanhang för att kunna känna sig trygg och må bra. Boken vilar på en humanistisk och existentiell grund. Det enskilda barnet, ungdomen eller den unga vuxna ses inte som en representant för kategorin ”ensamkommande”, utan som en unik individ med behov av trygghet, värde och mening; som en människa med en alldeles egen historia, med egna resurser och framtidsdrömmar. Den här boken riktar sig till dig som i din profession arbetar med ensamkommande unga. Men den vänder sig även till dig som är familjehemsförälder, god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare eller som på annat sätt möter ensamkommande unga och som vill fördjupa dina kunskaper om dessa unga.