Bläddra

Mera arbetsglädje : att utveckla och stärka arbetslusten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft

Mera arbetsglädje : att utveckla och stärka arbetslusten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Arbetsglädje är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en arbetsplats med bra resultat och friska anställda. Arbetsglädje fungerar som en buffert mot stress och ger energi som hjälper individen att hantera en hög arbetsbelastning. Det är ekonomiskt lönsamt för företag och arbetsplatser om medarbetarna trivs på jobbet man presterar mer, arbetet utförs effektivare, sjukskrivningstalen går ned.


Mera arbetsglädje är en praktisk handbok om systematiskt arbetsglädjearbete. Bosse Angelöw utgår från forskning och lång erfarenhet när han här visar hur arbetsplatser kan jobba metodiskt med att skapa mer arbetslust, och vad chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att öka trivseln på jobbet.

Kort och gott är detta en bok som precis alla i arbetslivet har nytta av att läsa.

Affärsmagasinet Forum