Bläddra

Militärmusiken i Tyskland 1933-1945 : historiens mest omfattande

Kategorier: Konst Musik
Köp här

Militärmusiken i Tyskland 1933-1945 : historiens mest omfattande

Kategorier: Konst Musik
Köp här
Militärmusiken i det Tredje rikets nationalsocialistiska diktatur hade en större betydelse än i någon annan statsbildning förr eller senare. Omkring 1 000 yrkesmusikkårer fanns sammantaget i Wehrmacht, Waffen-SS och andra beväpnade uniformerade organisationer. Ett tidigare aldrig skådat antal marscher med och utan sång togs fram under perioden. Boken sätter in den unikt omfattande militärmusiken i sitt historiska, politiska, militära och kulturella sammanhang.Författaren Claes Kjellgren är pensionerad överstelöjtnant i armén. Han har tjänstgjort vid bland annat Kungl Västernorrlands regemente, Kungl Svea livgarde och Högkvarteret samt utomlands i Mellersta Östern och forna Jugoslavien. Han är medlem i Militärmusiksamfundet och Deutsche Gesellschaft für Militärmusik och har skrivit artiklar för tidskriften MarschNytt.