Bläddra

Mini-SOL

Köp här

Mini-SOL

Köp här
Ju tidigare man börjar med en medveten språklig stimulering, desto bättre är det. Mini-SOL följer de språkliga områdena som finns i TRAS. Boken kan därför också användas tillsammans med TRAS för att rikta aktiviteterna mot det språkliga område man vill stimulera.