Bläddra

Mitt i prick 3A grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Mitt i prick 3A grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Mitt i prick 3A har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning. Mitt i prick 3A innehåller mycket färdighetsträning men också åtskilliga kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel. Ur innehållet: • Addition – uppställning utan och med växling • Subtraktion – uppställning utan och med växling • Cirkeldiagram • Multiplikation tabell 2-10 • Sambandet multiplikation och division • Division med rest • Räknehändelser • Problemlösning • Punkt, linje och sträcka • Mäta omkrets • Geometriska objekt • Skala • Rimlighet och uppskattning • Programmering Paketpris! 20 stycken grundböcker och lärarwebben.