Bläddra

Mitt liv

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Mitt liv

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Lyn Hejinian är en av centralgestalterna i den amerikanska L=A=N=G=U=A=G=E-rörelsen. I Mitt liv, hennes mest kända bok, låter hon självbiografin blandas med formexperiment och traditionellt berättande. Vid trettiosju års ålder skrev hon den första versionen av Mitt liv. Den bestod då av trettiosju texter med trettiosju meningar vardera. Vid fyrtiofem respektive sextio års ålder färdigställde hon den version och det appendix som nu presenteras i svensk översättning, och då var måtten - fyrtiofem och sextio. Skapandet av ett »jag« blir därmed ett pågående projekt, en undersökning med oklar slutpunkt. Samtidigt som Mitt liv måste betraktas som en självbiografi ifrågasätter och komplicerar den genren och tydliggör dess orimlighet. Vad är berättelsen om »mitt liv« annat än fläckar av språk?

Lyn Hejinian föddes 1941 i San Franciscos Bay Area. Hon debuterade 1976 med A Thought Is the Bride of What Thinking.

Pressröster

»Mitt liv [framträder] som en skimrande minnesmosaik eller ett brokigt lapptäcke, som den träffande har kallats, av den tid som flytt. Men det är ett lapptäckte som ständigt på nytt repas upp och sys om.«
Jesper Olsson, Svenska Dagbladet

»Det är något annat som hemsöker mig, ett bejakande drag som genomsyrar hela framställningen. Jag tror det handlar om glädjen. Inte sentimentalitet, men däremot nyfikenhet. Bara en sån sak. Upptäckarglädjen. Tilltron till språkets möjlighet att ändå, i slutändan, kunna säga något om något.«
Mara Lee, BLM