Bläddra

Mitt liv bortom rubrikerna. Striderna i mediefamiljerna.

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Mitt liv bortom rubrikerna. Striderna i mediefamiljerna.

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig vad som skulle dölja sig i den enorma samling dokument som mina släktingar lämnat efter sig. Min första tanke var. Varför sparar man på allt detta? Handlingar som man normalt sett kastar. Både därför att man inte vill att eftervärlden skall få veta allt och för att en del är så komprometterande att det helst borde glömmas. Men dokumenten måste ha sparats därför att man ville precis det motsatta.” ”Jag fick kännedom om att GD skulle köpa ST på ett annorlunda sätt." Det säger Robert Rosén, f.d. chefredaktör på GD, i ett samtal med författaren våren 2018. "Vi hade internpostkuvert på GD, man strök ett namn och skrev en ny adressat. Det var inte meningen att jag skulle få brevet som innehöll en beskrivning av hur affären med ST skulle gå till, men genom den felaktiga adresseringen fick jag tidigt och oavsiktligt veta vad som var på gång. Jag trodde inte det var sant att lilla GD skulle köpa den betydligt större ST-koncernen, säger Robert.”