Bläddra

Moderskapskonstellationen : En integrerad syn på psykoterapi med föräldrar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Köp här

Moderskapskonstellationen : En integrerad syn på psykoterapi med föräldrar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Köp här

I sin nya bok beskriver Daniel N. Stern psykoterapi för föräldrar och spädbarn. Han drar upp riktlinjerna för ett helt nytt sätt att betrakta relationen mellan förälder och barn - det han kallar för moderskapsrelationen.

Stern menar att modern (och i viss utsträckning också fadern) går igenom en unik livsfas då ett barn föds, med nya beteenden, en ny sensibilitet, speciella fantasier och önskningar samt andra former av rädsla. Denna nya mentala organisation, dvs. moderskapskonstellationen, gör det nödvändigt för kliniskt verksamma personer som behandlar föräldrar och spädbarn att arbeta utifrån en ny teoretisk ram och med en annan form av terapeutiskt förhållningssätt än tidigare.

Stern går igenom flera av de ledande synsätten på psykoterapi med föräldrar och spädbarn, och utifrån detta visar han på de faktorer som styr förändringarna i deras relation och samspel. Han beskriver i detalj de kritiska delarna i alla kliniska föräldra-spädbarns-system. Där finns föräldrarnas respresentationer (dvs. bilder) av relationen till barnet, det konkreta samspelet dem emellan, det lilla barnets representationer av detta samspel samt vilken plats terapeuten har i detta kliniska system.

Med sin klartänkta beskrivning av den kliniska situationen, med sin analys av de verksamma faktorerna i en föräldra-spädbarn-psykoterapi och med beskrivningen av den nya moderskapskonstellationen har Stern skapat en helt ny terapiform.

Målgruppper: Jag hoppas att dennna bok kan bli till hjälp både för dem som arbetar som spädbarnsterapeuter och dem som arbetar med andra former av terapi och andra patientgrupper samt för dem som har ett mer teroretiskt intresse av detta område, säger författaren i bokens inledning.

Översättning Björn Nilsson

Om författaren
Daniel N. Stern är professor i psykologi vid universitetet i Genéve samt bitr. professor i psykiatri vid Cornell-universitets medicinska avdelning i New York. Natur och Kultur har tidigare utgivit två av hans böcker: Spädbarnets interpersonella värld (1991) samt Ett litet barns dagbok (1991). De trycks ständigt i nya utgåvor.