Bläddra

Mot högre höjder – inspiration till kvalitet i världsklass

Köp här

Mot högre höjder – inspiration till kvalitet i världsklass

Köp här
Du har två val som ledare. Antingen låter du din organisation vara som denär eller så anpassar du den till nya förutsättningar. Väljer du det förra så
riskerar du att konkurrenterna slår ut er. Väljer du att utveckla organisationen
mot nya krav får ni en tryggare framtid. I denna bok tar författarna med dig
på en resa med högre ambitioner att nå toppen.<br>
Mot högre höjder vänder sig till ledare som söker inspiration och har
mandat och resurser att investera i sin organisations framtid. Oavsett om
du är i privat näringsliv eller offentlig sektor så ger boken dig insikter att:<br>
tillämpa processledning och att lära av andras erfarenheter<br>
utveckla och implementera ett effektivt ledningssystem<br>
använda beprövade förbättringsmetoder<br>
utvärdera avståndet till mästarklass<br>
Författarna har också haft ambitionen att brygga över mellan teori och
praktik med förhoppningen att läsaren får mod att välja utveckling och förnyelse.