Bläddra

Möta, hejda, slå : så skulle Sverige försvaras

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Möta, hejda, slå : så skulle Sverige försvaras

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det svenska invasionsförsvaret under kalla kriget byggde på en idé: att möta, hejda och till sist slå en fiende som angripit Sverige. Hur det egentligen skulle gå till var naturligtvis komplicerat.

I denna bok skriver 25 författare, flertalet på höga befattningar under det kalla kriget, hur de tänkte och planerade då. Vilka alternativ övervägdes? Vilka slutsatser drogs? Vilka motsättningar och konflikter präglade vägvalen?

Militärer anklagas ofta för att planera för det senaste kriget, inte för det kommande. Bokens författare är väl medvetna om att nya förutsättningar gäller men drar ändå slutsatser för framtida försvar utifrån sin erfarenhet av tidlösa problem.