Bläddra

Möte med Lukas

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Nya testamentet Religion och tro
Köp här

Möte med Lukas

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Nya testamentet Religion och tro
Köp här
Möte med Lukas är upplagd på samma sätt som de tidigare två böckerna. Här visar Linda Alexandersson hur Lukasevangeliets författare lyfter fram hur Jesus konsekvent ställer sig på de fattigas sida, utmanar ledarskapet och gång på gång uppmanar till generositet, gästfrihet och gränsöverskridande gemenskap.

Här finns också mycket bakgrundsfakta om hur samhället såg ut på Jesu tid, för att vi bättre ska förstå i vilken kontext Jesus verkade.

Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.