Bläddra

Musiklära Gehörsträning Visharmonisering : Gehörsträning Visharmonisering

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Musiklära Gehörsträning Visharmonisering : Gehörsträning Visharmonisering

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Musiklära, gehörsträning, visharmonisering behandlar de grundläggande momenten i den allmänna musikläran: den traditionella västerländska tonskriften, intervallbeteckningar, diatoniska skalor, ackorduppbyggnad, ackordbeteckningar, transopnerande instrument, m.m.
Boken innehåller vidare övningar i melodiläsning, rytmläsning, melodidiktat och rytmdiktat. Dessa utgår från en mycket gundläggande nivå och är avsedda att ge en säker grund för fortsatta studier.
I kapitlet om visharmonisering ges enkla regler för hur det går till att sätta ackord till melodier. Genom en ny förklaringsmodell lär man sig förstå hur valet av ackord är beroende av melodik, ackordföljd, harmonisk rytm, form, m.m. Den nya och systematiska övningsmetoden gör det lättare att tillägna sig förmågan att harmonisera bra.Ola Eriksson undervisar i musikteori vid instutionen för musikvetenskap i Uppsala.