Bläddra

Någonstans finns glädjen : för dem som lider av depression och deras anhöri

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Någonstans finns glädjen : för dem som lider av depression och deras anhöri

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Detta är en lättillgänglig, men samtidigt kunskapsrik, bok om ett svårt ämne. Författarna behandlar depressioner ur olika aspekter hur man skiljer depression från övriga psykiska sjukdomar, hur depressioner brukar indelas samt hur en depression lätt kan förväxlas med andra tillstånd, t ex sorg, ensamhet, kriser och etiska konflikter. De diskuterar också kortfattat olika teorier om vad depression beror på är det en hjärnsjukdom eller har depressionen sin rot i onda barndomsupplevelser? Ben Furman och Jussi Valtonen ger inga entydiga svar, men redovisar öppet de olika skolbildningar som finns.

Ett avsnitt visar olika behandlingsmetoder, både biologiska och psykologiska, samt tar upp betydelsen av självhjälp. Här ligger också tyngdpunkten i bokens budskap: Författarna menar att vi i mycket större utsträckning än vad vi tror kan bota oss själva och ger talrika exempel på hur vi kan gå till väga.

När en människa insjuknar i depression sätts familj, anhöriga och närstående på hårda prov. En stor del av boken tar upp just de problem som anhöriga möter, och hur de anhöriga kan hjälpa till i behandlingen av den deprimerade. Genom hela boken går ett positivt och engagerande budskap att vi faktiskt kan klara av svårigheter och motgångar. Flera fallvinjetter ger oss inblickar i den deprimerades vardag och ett stort antal citat ger oss tröst och stöd i arbetet med att komma tillrätta med problemen.

Någonstans finns glädjen är dock inte en självhjälpsbok i konventionell mening. Den är inte fylld av hurtiga tillrop, utan är snarare en lugnt resonerande, informativ och hoppingivande vägledning för den som själv har drabbats, eller har anhöriga som drabbats av depression.

Boken kan också fungera som en inspirationskälla för behandlare som genom sitt arbete möter deprimerade patienter.

Översättning Raija Hynninen