Bläddra

Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religiös och sakral musik
Köp här

Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religiös och sakral musik
Köp här
1536 (förmodligen) utkom i Stockholm ett litet häfte med polemiska visor riktade mot den romerska kyrkan. Titeln är Några Wijsor om Antichristum. Idag finns enbart två exemplar bevarade som dock intressant nog representerar två olika upplagor. I båda exemplaren finns dessutom en del handskrivna tillägg, främst psalmtexter, både kända och hittills okända psalmer från 1500-talet. Några Wijsor om Antichristum ger därmed inte bara en inblick i 1500-talets teologiska kontroverser utan ger också en bild av den evangeliska församlingssångens framväxt i Sverige under denna tid. Texten till Några Wijsor om Antichristum samt de handskrivna tilläggen görs här tillgänglig i en kritisk utgåva. En utförlig kommentar belyser verket ur bokhistoriska och teologiska perspektiv och förankrar dem i en bredare historisk kontext. Boken är utgiven av Skara stifthistoriska sällskap och Finska kyrko­historiska samfundet