Bläddra

När Billie blev en superhjälpare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker Bilderböcker med mycket text Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år
Köp här

När Billie blev en superhjälpare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker Bilderböcker med mycket text Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år
Köp här
Vi bakom Kids4Future UF är tre gymnasieelever som såg en brist på undervisning kring miljön för barn, och vi valde därför att agera. Vi har under framtagandet av boken haft kontakt med en förskolepedagog som hjälpt oss utforma innehållet efter läroplanen för förskolor som lyder: ”Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling” Detta gör att boken även passar utmärkt som undervisningsmaterial. Själva huvudkaraktären Billie har sitt namn grundat i en önskan om ett ovanligt men ändå barnvänligt namn och eftersom att Billie är ett könsneutralt namn, blev namnet självklart. Vi har i boken valt att utelämna viss information om Billie som exempelvis ålder, kön, familj och boende. Detta i syfte att barnen själva ska få fantisera om resten och därmed tolka boken på sitt eget unika sätt. Boken är baserat på en ny lärdom vid varje nytt uppslag där Billie på ena sidan förklarar hur hen agerar i en vardagssituation och på andra sidan varför man ska agera som Billie gör. Vi har sedan i slutet sammanfattat alla lärdomar Billie tagit upp under dagen, i ett syfte att ge barnen en tydlig översikt på hur de kan agera. På så sätt får vi barnen att inse att små saker kan göra stor skillnad. Inte nog med att bokens innehåll bidrar till en hållbar utveckling så gör även boken i sig det också. För varje träd som har avverkats till tillverkningen av just denna bok så planteras det ett nytt. Utöver det är även boken Svanenmärkt. Gör som många av Sveriges förskolor och privatpersoner och köp en bok du också. Ju fler barn som läser denna bok är desto fler barn som är med i kampen mot en grönare vardag, tillsammans kan vi göra skillnad. Allt börjar med denna bok.