Bläddra

När ingen lyssnar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter

När ingen lyssnar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter

I en sömnig fransk småstad inleds en osannolik kedja av händelser som ska förändra spelreglerna i kampen mot den organiserade brottsligheten. När den krypterade tjänsten Encrochat knäcks kan svensk polis i realtid plötsligt följa kommunikationen mellan kurirer, lagerhållare, gängledare och mordkommandon.

Det finns bara två hinder. Hur kopplar man ihop de kriminellas alias med riktiga personer? Och hur agerar man utan att avslöja sig? Det blir ett spel på liv och död, där varje sekund räknas. Samtidigt gör det nya materialet att man får full insyn i den undre världen, från gatan hela vägen upp till toppskiktet.

När polisen får tillgång till de krypterade chattarna framträder också nya spelare och nya nätverk. Ett namn kommer särskilt att gäcka utredarna: Den kurdiske räven. Alldeles oavsett hur många lager och kurirer man slår ut, verkar man aldrig komma närmare Räven. Tills han en dag dyker upp i Turkiet.

Med den hyllade debuten Tills alla dör gav Diamant Salihu en unik inblick i de kriminella nätverkens inre liv. I När ingen lyssnar fortsätter han teckna en fördjupad bild av ett av samtidens mest akuta samhällsproblem.