Bläddra

När orden inte räcker till : läkning av psykosomatisk sjukdom genom terpeutiskt arbete med musik, dans, bild och psykodrama

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Patologi Psykologi Psykosomatisk medicin Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

När orden inte räcker till : läkning av psykosomatisk sjukdom genom terpeutiskt arbete med musik, dans, bild och psykodrama

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Patologi Psykologi Psykosomatisk medicin Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Psykosomatiska patienter med långvariga kroppsliga symtom kan hämta läkande kraft ur att uttrycka sig konstnärligt inom en psykoterapeutisk relation. Författarna visar här med starka fallbeskrivningar hur musik-, dans- eller bildterapi, alternativt psykodrama, hjälper dessa patienter att bryta sig ur sina begränsade liv.

En kvinna var mycket kraftigt överviktig. Hon förde en ensam tillvaro med chipsätande hemma i soffan, bedrev oengagerade studier och var långtidssjukskriven. Redan under barndomen började hon att söka tröst i mat. Hennes mamma hade då försökt ta livet av sig åtskilliga gånger. I psykodrama förmåddes kvinnan att spela upp scener från olika delar av sitt liv, t.ex. om hur hon ljög hos dagmamman och hemma så att hon skulle få dubbla måltider. Terapin ledde till att hon startade en egen affär som går bra, inledde en givande relation med en man och gick igenom viktminskningsbehandling.

Denna konstpsykoterapi bedrevs inom ett projekt vid Karolinska Institutet där 43 personer deltog, vilka under minst ett år varit helt eller delvis förhindrade att arbeta p.g.a. kroniska smärtor och en rad andra psykosomatiska symtom. De allra flesta var kvinnor och de erbjöds individuell musik-, dans- eller bildterapi, alternativt psykodrama i grupp, i regel en gång i veckan under cirka två år.

En omfattande utvärdering av projektet genomfördes med fysiologiska mätningar, intervjuer och formulär. Resultaten visade att under det andra året i terapin förbättrades generellt patienternas psykiska och sociala tillstånd varaktigt. Däremot hade de fysiska symtomen inte minskat i den takt som förväntats ett tecken på att psykosomatiska sjukdomar fordrar lång behandlingstid, enligt författarna.

Medverkande:

Töres Theorell (red.) är professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet och chef för Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin (IPM). Han var medicinskt ansvarig för Konstpsykoterapiprojektet som beskrivs i boken.

Kristoffer Konarski är psykolog och docent i psykosomatik vid Karolinska Institutet. Han var grupphandledare för de fyra terapeuterna i projektet.

Robert Engström är musikterapeut, Ann Marie Lagercrantz är bildterapeut, Karin Thulin är dansterapeut och Judith Teszáry är psykodramaterapeut