Bläddra

När Otto skulle … Vol 2

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: funktionshinder Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Köp här

När Otto skulle … Vol 2

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: funktionshinder Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Köp här
"När Otto skulle ..." är en bok som innehåller pedagogiska berättelser som riktar sig till unga människor som befinner sig inom autismspektrum. Berättelserna tar hänsyn till den problematik som ofta hör samman med autism. De beskriver de problem som skulle kunna uppkomma vid olika situationer men också tänkbara lösningar till dessa, ofta med en gnutta humor. Här fortsätter bekantskapen med Otto. Han är en nyfiken pojke som har stor fantasi. Livet lär honom många saker. I den här boken får Otto bland annat se hur det kan bli när saker försvinner, att drömmar kan påverka ditt humör och vad det betyder att man är ”ute och cyklar”.