Bläddra

När vi ser framåt : Om civilsamhälle, plattformar och karnevaler

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

När vi ser framåt : Om civilsamhälle, plattformar och karnevaler

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Filosofen och sociologen Zygmunt Bauman (1925-2017) skrev om orsaker till utanförskap och om hur marknader och livsstilar skapade ”klibbigheter”. Andersson för Baumans resonemang vidare i sitt försök att hitta reformer som möjliggör ett framtida hållbart samhälle. Han ser de mänskliga behoven i länder som Sverige som inte främst materiella utan humanistiska och kulturella. Tidigare var det folkhemmet som skapade välfärden genom att politiken förstod människors behov. Nu föder globaliseringen nya humanitära behov som inte minst migrationen kan lösa. Behov och arbetstillfällen hör intimt ihop. Men politiken saknar den visionen. Ulf Andersson växte upp i en folkrörelsefamilj på Vikbolandet. Han har varit verksam i kommunala förvaltningar och ideella organisationer. Han vill se ett mer aktivt civilsamhälle och därmed en fördjupad demokratisk process för att framväxande samhällsproblem ska kunna hanteras framgångsrikt. I denna bok bygger Ulf Andersson vidare på sin analys i två tidigare debattböcker, Tystnaden och kapitalet (2007) samt En tredje ombyggnad: varför skulle de redan framgångsrika starta en rättvis ombyggnad av samhället? (2013). Vi lever i en ödesmättad tid med behov av nya goda visioner, hävdar denne samhällsanalytiker.