Bläddra

Nationalstaten : Finlands svenskhet 1922 – 2015

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Nationalism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Nationalstaten : Finlands svenskhet 1922 – 2015

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Nationalism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Finlands svenska historia, del 4 I del 4, Nationalstaten, skildrar Henrik Meinander hur den svenska kulturen fortlevt och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland. Utvecklingen sedan 1980-talet har inneburit en återhämtning för det svenska, som dock på senare tid blivit föremål för förnyade politiska angrepp.